ของไว้มงคลถูกหลักสารทจีน

ประเทศไทยมีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกันมาตั้งแต่อดีต ชาวจีนอพยพหลายคนก็มาตั้งรกรากในไทยจนมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของจีนจึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย วันสารทจีนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจัดงานไหว้บรรพบุรุษและมีของไหว้ที่จัดเตรียมตามความเชื่อ

ความเป็นมาของวันสารทจีน

วันสารทจีนเป็นวันไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนเพื่อแสดงความกตัญญู ในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ตำนานของวันสารทจีนกล่าวถึงมู่เหลียน ผู้ที่ต้องการช่วยมารดาจากขุมนรก โดยมารดาของมู่เหลียนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไม่ศรัทธาต่อศาสนา เชิญนักบวชมารับประทานอาหารที่บ้านในช่วงกินเจ แล้วใช้น้ำมันหมูในการประกอบอาหาร ผลกรรมในครั้งนั้นจึงส่งผลให้นางต้องตกไปอยู่ในนรก มู่เหลียนขอพรจากพระพุทธเจ้าเพื่อรับโทษแทนมารดา แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรมใดใครก่อ ผู้นั้นย่อมต้องรับผล แต่ก็ช่วยโดยการส่งหนังสือเชิญเซียนและให้เซียนช่วยมารดาของมู่เหลียนให้พ้นจากขุมนรก มู่เหลียนจึงถวายอาหารตอบแทนเซียนเหล่านั้น ทำให้ช่วงวันสารทจีน คนจีนต้องเตรียมของไหว้บรรพบุรุษและของไหว้เพื่อตอบแทนเซียน รวมถึงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง สมาร์ทโฟนกระดาษ เสื้อผ้ากระดาษ และอื่น ๆ ไปให้

กุศโลบายของวันสารทจีนเพื่อเน้นย้ำความกตัญญู การคำนึงถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และการมีกิจกรรมทำร่วมกันภายในครัวเรือน ครอบครัวจะเดินทางกลับมารวมตัวกันในช่วงนี้เพื่อใช้เวลาร่วมกัน เป็นอีกกิจกรรมครอบครัวที่สืบต่อกันมาช้านาน

ของไหว้ที่ใช้ในวันสารทจีน

ของไหว้สารทจีน

การไหว้เจ้าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของงานครอบครัวของคนจีนไปแล้ว อาหารที่ใช้ในการไหว้เจ้าก็เพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อ โดยสิ่งที่นิยมนำมาไหว้เจ้าในวันสารทจีน ได้แก่

  • ไก่ทั้งตัว – ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
  • เป็ดทั้งตัว – ความอุดมสมบูรณ์
  • หัวหมู – ความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้
  • ปลาทั้งตัว – ลูกหลานมีกินมีใช้
  • กุ้งทั้งตัว – โชคลาภที่ไหลมาเทมา

โดยของไหว้จะนิยมใช้สัตว์ทั้งตัวหรือใช้ชิ้นส่วนที่ใหญ่ เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ นอกจากเนื้อสัตว์แล้วยังมีผลไม้ นิยมเลือกจาก 4 เช่น ผลไม้ 5 สี อย่างแอปเปิ้ล สับปะรด องุ่น แตงโม ส้มโอ ซึ่งผลไม้ข้างต้นที่กล่าวมามีสีสันแตกต่างกันแทนความมงคลและทุกอย่างสื่อถึงเงินทองไหลมาเทมาทั้งสิ้น การกินอิ่มในวันสารทจีนจึงเป็นการอวยพรไปในตัวด้วย

การซื้อของไว้สารทจีนราคาดี

เมื่อถึงวันสารทจีนก็ต้องเตรียมของไหว้ ก่อนการซื้อจึงต้องมีการวางแผนการเงินเพื่อให้ซื้อสินค้าได้ถูกใจและราคาถูกกว่าเอาไว้

  • ซื้อของจัดชุด

อาหารที่จัดชุดมาแล้วมักจะมีราคาพิเศษ การซื้ออาหารจัดชุดจึงเป็นการประหยัดได้อีกทางหนึ่ง ข้อดีคือราคาถูก แต่ข้อเสียคืออาจจะเลือกอาหารที่ชอบไม่ได้

  • หาโค้ดส่วนลดก่อนการซื้อ

ปกติเวลาเทศกาลมักจะมีส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าอยู่แล้ว และหลายร้านก็มีการแจกโค้ดส่วนลดสำหรับลดราคาสินค้าตามเทศกาล ช่วงใกล้เทศกาลจึงควรตรวจสอบแตละร้านค้าให้ดี

  • ซื้อของออนไลน์ส่วนลดมากกว่า

การซื้อของไว้แบบบออนไลน์จะได้ส่วนลดมากกว่าการซื้อตามตลาด และเหมาะมากในช่วงโควิดแบบนี้ แต่ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะระยะเวลาจัดส่ง ร้านค้าออนไลน์มักจะออกโปรโมชั่นตามเทศกาล ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนอยากประหยัด

วันสารทจีนมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการระลึกถึงผู้ล่วงลับ แต่ถึงแม้จะเป็นหารไหว้บรรพบุรุษก็ไม่ควรละเลยสมาชิกในบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ความรักต่อกัน ซื้อประกันสุขภาพให้ เพื่อให้เข้าเหล่านั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *